Масажата ја стимулира циркулацијата на крвта, со што позитивно влијае на целото тело, се зголемува доводот на кислород до ткивата, се намалува крвниот притисок, се опушта мускулатурата на тој начин што се подобрува исфрлењето на отпадните материи, како млечната киселина од мускулните влакна и се враќа тонусот на мускулатурата на оптимално ниво. Како резултат на севкупниот ефект врз скелето мускулниот систем се олеснува подвижноста во зглобовите. Поттикнувањето на елиминација на метаболните отпадни материи од организмот се врши преку дејството на масажата врз лимфниот систем. Ослободувњето од стресот е уште еден бенефит кој го нуди медицинската масажа со нејзиното стимулативно дејство врз нервниот систем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *